Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha del Megalito


Foto: Xesús BañosCód. MEGALITO: 32051017
Nombre(s): VEIGA DE MAUS DE SALAS 2 (Msi # Casiña da Moura)
Clase y (Tipo): Dolmen ("Cámara poligonal con corredor pequeño")
Municipio y (Provincia): Muíños (Ourense)
Señalizado:
Accesos:
Junto al embalse de Salas. # Alcóntrase emprazada a 600 m cara o leste da anterior
Declaración:
Dimensiones:
Cámara 2,85 x 2,60 m. Altura 3 m.
Coord. UTM: 587.866- W 4.642.585- N Huso:29:
Mención de Ref: Baños p127, Eguileta p19, López 14 p9
Notas:
Trasladado de su emplazamiento original por la construcción de la presa
Bibliografía
BB: 61 BAÑOS RODRIGUEZ, XESÚS
Referencia: Antas e pedrafitas de Galicia - guía para a súa localización
*BAÑOS ()

. Asociación Amigos do Museu Arqueolóxico de A Coruña. Coruña 1996
BB: 640 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Muiños arqueoloxico: os megalitos de Muiños
EGUILETA ()

. Concello de Muiños. Muiños 1994
BB: 683 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''Dúas estacións dolménicas. As mamoiñas da Serra da Moá e as antas da Maus de

Salas''
LOPEZ 14 Nós (nº 44, pp5-10)

. . Santiago 1927