Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32051054
Nombre(s): A MOURA 1 (AmrM1)
Clase y (Tipo): Túmulo ()
Municipio y (Provincia): Muíños (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
Couso de Salas. Nun alto e chairo lugar de paso da divisoria de augas entre os vales do regato da
Pousa e do río de Ponte Maior. Entre os altos de San Tomé (Norte) e As Forcadas (Sur)
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Eguileta 6 p84
Notas:
32051055 Túmulo A MOURA 2 (AmrM2) Eguileta 6 p84

Couso de Salas. Nun alto e chairo lugar de paso da divisoria de augas entre os vales do regato

da Pousa e do río de Ponte Maior. Entre os altos de San Tomé (Norte) e As Forcadas (Sur)
32051056 Túmulo A MOURA 3 (AmrM3) Eguileta 6 p84

Couso de Salas. Nun alto e chairo lugar de paso da divisoria de augas entre os vales do regato

da Pousa e do río de Ponte Maior. Entre os altos de San Tomé (Norte) e As Forcadas (Sur)
32051057 Túmulo A MOURA 4 (AmrM4) Eguileta 6 p84

Couso de Salas. Nun alto e chairo lugar de paso da divisoria de augas entre os vales do regato

da Pousa e do río de Ponte Maior. Entre os altos de San Tomé (Norte) e As Forcadas (Sur)
32051058 Túmulo A MOURA 5 (AmrM5) Eguileta 6 p84

Couso de Salas. Nun alto e chairo lugar de paso da divisoria de augas entre os vales do regato

da Pousa e do río de Ponte Maior. Entre os altos de San Tomé (Norte) e As Forcadas (Sur)
32051059 Dolmen A MOURA 6 (AmrM6) Eguileta 6 p84

Couso de Salas. Nun alto e chairo lugar de paso da divisoria de augas entre os vales do regato

da Pousa e do río de Ponte Maior. Entre os altos de San Tomé (Norte) e As Forcadas (Sur)
32051060 Túmulo A MOURA 7 (AmrM7) Eguileta 6 p84

Couso de Salas. Nun alto e chairo lugar de paso da divisoria de augas entre os vales do regato

da Pousa e do río de Ponte Maior. Entre os altos de San Tomé (Norte) e As Forcadas (Sur)
32051061 Túmulo A MOURA 8 (AmrM8) Eguileta 6 p84

Couso de Salas. Nun alto e chairo lugar de paso da divisoria de augas entre os vales do regato

da Pousa e do río de Ponte Maior. Entre os altos de San Tomé (Norte) e As Forcadas (Sur)
Bibliografía
BB: 761 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: A Baixa Limia na prehistoria recente. Arqueoloxía dunha paisaxe na Gaalicia

Interior
EGUILETA 6 ()

. Excma Dip Prov. Orense 1999
BB: 825 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''As mámoas dos concellos da Baixa Limia. Aportación al catálogo de monumentos

da comarca''
EGUILETA 7 Cuadernos de Estudios Gallegos (41, pp41-64)

. . Santiago 1994
BB: 56 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Megalitismo e Calcolitico na Baixa Limia galega
* ()

. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de

Santiago de Compostela. Santiago 1994
BB: 826 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''El volumen de los monumentos megalíticos: aportación a los patrones de

emplazamiento en la comarca de A Baixa Limia (Orense)''

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (61, pp9-30)

. . Valladolid 1995
BB: 1913 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Investigación arqueolóxica en Muiños (Baixa Limia, Ourense). O Concello de Muiños

e o seu marco arqueo-xeográfico (Memorias das campañas 1990, 1991, 1992,

1993 e 1994)

()

. Consellería de Cultura. Santiago 1995
BB: 1308 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO Y LORENZO, XOAQUÍN
Referencia: ''Vila de Calvos [Mámoas de Penas Altas]''

()

. Seminario de Estudos Galegos. 1930