Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32052005
Nombre(s): A MOURA 5 ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Nogueira de Ramuín (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
A 5 m a dereita da pista en dirección a Moura e a unhos 12 ao N da nš 3
Declaración:
Dimensiones:
15 m dm; alt 1 m
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Prezouter p320
Notas:
Asomando algunha pedra que podeira corresponder a algún chanto.
Bibliografía
BB: 1417 PÉREZ OUTERIÑO, BIEITO
Referencia: ''A necrópolis megalítica de A Moura''
PEREZOUTER Boletín Auriense (VIII, pp315-321)

. . Orense 1978