Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32052007
Nombre(s): A MOURA 7 ()
Clase y (Tipo): Cista ()
Municipio y (Provincia): Nogueira de Ramuín (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
A 8 m a esquerda da pista en dirección a Moura e a unhos 25 cara ao W da anterior
Declaración:
Dimensiones:
Túmulo de 10,5 m dm; alt 1,20 m. Cámara 1,80 X 1,70 m
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Prezouter p320
Notas:
Catro ortostatos, ben imbricados entre sí
Bibliografía
BB: 1417 PÉREZ OUTERIÑO, BIEITO
Referencia: ''A necrópolis megalítica de A Moura''
PEREZOUTER Boletín Auriense (VIII, pp315-321)

. . Orense 1978