Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32084001
Nombre(s): OUTEIRO DO FERRO-PENAGACHE 1 (Ofp. A Mota Grande de Outeiro do

Ferro-Penagache # Mámoa nº 1 (Dolmen de Bangueses) López 6)
Clase y (Tipo): Dolmen ("Cámara megalítica de grandes dimensiones")
Municipio y (Provincia): Verea (Ourense)
Señalizado: No BIC 2011
Accesos:
Serra de Leboreiro. Pol-o termo de Bangueses # Eguileta 6: Nas penicháns septentrionais da Serra de
Leboreiro, e na divisoria de augas entre os nacementos dos ríos Caldós, Montaña e Deva.
Declaración:
Dimensiones:
Túmulo: 35 m dm; alt 4 m. Altura cámara 2,30 m
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: López 6 p37 # Amando y Suso p8 # Eguileta 6 p87
Notas:
Restos de pintura en dos ortostatos y un grabado muy original en uno de ellos. Forma parte de una
gran necrópolis de 130 túmulos (30 de ellos en España) y actualmente permanece tapado porque
las Administraciones de España y Portugal no se han puesto de acuerdo sobre un proyecto
conjunto de excavación. # Eguileta 6: Moi próximo á mámoa OfpM1, ó Oeste dela e perto da liña da
fronteira, localízase un posible menhir caído.

32084002 Túmulo OUTEIRO DO FERRO-PENAGACHE 2 López 6 p37, Eguileta 6 p87

(Ofp)

Desviada 400 m da frontera, entr'os marcos 31 e 32

No contiña ningunha laxa e prersentaba siñás de grande remeximento

Túmulo: 22 m dm
32084006 Túmulo OUTEIRO DO FERRO-PENAGACHE 6 Eguileta 6 p87

(Ofp # A Mota Grande)

Eguileta 6: Nas penicháns septentrionais da Serra de Leboreiro, e na divisoria de augas entre os

nacementos dos ríos Caldós, Montaña e Deva.

52 m dm (Eguileta 7)
32084007 Túmulo OUTEIRO DO FERRO-PENAGACHE 7 Eguileta 6 p87

(Ofp)

Eguileta 6: Nas penicháns septentrionais da Serra de Leboreiro, e na divisoria de augas entre os

nacementos dos ríos Caldós, Montaña e Deva.
32084008 Túmulo OUTEIRO DO FERRO-PENAGACHE 8 Eguileta 6 p87

(Ofp)

Eguileta 6: Nas penicháns septentrionais da Serra de Leboreiro, e na divisoria de augas entre os

nacementos dos ríos Caldós, Montaña e Deva.
32084009 Túmulo OUTEIRO DO FERRO-PENAGACHE 9 Eguileta 6 p87

(Ofp)

Eguileta 6: Nas penicháns septentrionais da Serra de Leboreiro, e na divisoria de augas entre os

nacementos dos ríos Caldós, Montaña e Deva.
32084010 Túmulo OUTEIRO DO FERRO-PENAGACHE Eguileta 6 p87

10 (Ofp)

Eguileta 6: Nas penicháns septentrionais da Serra de Leboreiro, e na divisoria de augas entre os

nacementos dos ríos Caldós, Montaña e Deva. Localízase máis ó Sur, na Paraxe de Lama do

Brincadoiro.
32084011 Túmulo OUTEIRO DO FERRO-PENAGACHE Eguileta 6 p87

11 (Ofp)

Eguileta 6: Nas penicháns septentrionais da Serra de Leboreiro, e na divisoria de augas entre os

nacementos dos ríos Caldós, Montaña e Deva. Localizase máis ó Sur, na paraxe de Lamam do

Brincadoiro.
32084012 Túmulo OUTEIRO DO FERRO-PENAGACHE Eguileta 6 p87

12 (Ofp)

Eguileta 6: Nas penicháns septentrionais da Serra de Leboreiro, e na divisoria de augas entre os

nacementos dos ríos Caldós, Montaña e Deva.
32084013 Túmulo OUTEIRO DO FERRO-PENAGACHE Eguileta 6 p87

13 (Ofp)

Eguileta 6: Nas penicháns septentrionais da Serra de Leboreiro, e na divisoria de augas entre os

nacementos dos ríos Caldós, Montaña e Deva.
Bibliografía
BB: 541 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''As mámoas do concello de Lobeira''
LOPEZ 6 Boletín de la Real Academia Gallega (Tomo 15, pp25-39)

. . Coruña 1925
BB: 761 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: A Baixa Limia na prehistoria recente. Arqueoloxía dunha paisaxe na Gaalicia

Interior
EGUILETA 6 ()

. Excma Dip Prov. Orense 1999
BB: 825 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''As mámoas dos concellos da Baixa Limia. Aportación al catálogo de monumentos

da comarca''
EGUILETA 7 Cuadernos de Estudios Gallegos (41, pp41-64)

. . Santiago 1994
BB: 56 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Megalitismo e Calcolitico na Baixa Limia galega
* ()

. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de

Santiago de Compostela. Santiago 1994
BB: 826 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''El volumen de los monumentos megalíticos: aportación a los patrones de

emplazamiento en la comarca de A Baixa Limia (Orense)''

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (61, pp9-30)

. . Valladolid 1995
BB: 1048 RODRIGUEZ CAO, CELSO
Referencia: ''Nuevas aportaciones al arte megalítico. La Mota Grande (Verea - Ourense)''

Boletín Auriense (XXIII, pp9-20)

. . Orense 1993
BB: 1943 OLIVEIRA JORGE, V ET AL
Referencia: ''Escavacao da mamoa 1 do Alto da Portela do Pau (Castro Laboreiro,

Melgaco)-1992''

BB 394 (pp193-224)

. . Porto 1995