Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32084004
Nombre(s): OUTEIRO DO FERRO-PENAGACHE 4 (Ofp)
Clase y (Tipo): Dolmen ("Cámara e un pequeño corredor")
Municipio y (Provincia): Verea (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
A 700 m d'anterior e posta n-unha chá mais baixa que s'alcontra marchando ô NL, car'a Bangueses
Declaración:
Dimensiones:
Túmulo: 22 m dm; alt 2,5 m. Altura cámara 1,75 m
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: López 6 p37, Eguileta 6 p87
Notas:
Bibliografía
BB: 541 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''As mámoas do concello de Lobeira''
LOPEZ 6 Boletín de la Real Academia Gallega (Tomo 15, pp25-39)

. . Coruña 1925
BB: 761 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: A Baixa Limia na prehistoria recente. Arqueoloxía dunha paisaxe na Gaalicia

Interior
EGUILETA 6 ()

. Excma Dip Prov. Orense 1999
BB: 825 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''As mámoas dos concellos da Baixa Limia. Aportación al catálogo de monumentos

da comarca''
EGUILETA 7 Cuadernos de Estudios Gallegos (41, pp41-64)

. . Santiago 1994
BB: 56 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Megalitismo e Calcolitico na Baixa Limia galega
* ()

. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de

Santiago de Compostela. Santiago 1994
BB: 826 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''El volumen de los monumentos megalíticos: aportación a los patrones de

emplazamiento en la comarca de A Baixa Limia (Orense)''

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (61, pp9-30)

. . Valladolid 1995