Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32091001
Nombre(s): SERRA DE PENAS LIBRES 1 ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Vilardevós (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
Áchase situada no Salto do Cabalo, entr'o hectómetro 8 do km 17 e o hectómetro 2 do km 21 da estrada
de Vería a Braganza. Érguese â direita e â veira mesma da estrada, 250 m denantes de chegar ô
indicador do km 20
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: López 12 p5
Notas:
32091002 Dolmen SERRA DE PENAS LIBRES 2 () López 12 p6

Situada na veira ezquerda da estrada, xunta o hm 2 do km 20
32091003 Dolmen SERRA DE PENAS LIBRES 3 () López 12 p6

 ezquerda e a caron do devandito indicador do km 20

Atopábase tan aplainada que no-os foi posibre determinñar o seu diámetro
32091004 Dolmen SERRA DE PENAS LIBRES 4 () López 12 p6

A 150 m para direita do hm 2 do km 18
32091005 Dolmen SERRA DE PENAS LIBRES 5 () López 12 p6

Entre Verín y A Gudiña (ctra N 525) junto a la frontera portuguesa (Verín) - En el lugar Salto do

Conjunto de 9 mámoas todasd ellas con antas

Túmulo de 18 m diámetro x 1.5 altura
32091006 Dolmen SERRA DE PENAS LIBRES 6 () López 12 p5

Tiveron anta . Derrumbadas ô abrirse a estrada devandita, duas por cair dentro do trazado e as

outras duas por precurar n'elas o contratista pedra pra o firme.
32091007 Dolmen SERRA DE PENAS LIBRES 7 () López 12 p5

Tiveron anta . Derrumbadas ô abrirse a estrada devandita, duas por cair dentro do trazado e as

outras duas por precurar n'elas o contratista pedra pra o firme
32091008 Dolmen SERRA DE PENAS LIBRES 8 () López 12 p5

Tiveron anta . Derrumbadas ô abrirse a estrada devandita, duas por cair dentro do trazado e as

outras duas por precurar n'elas o contratista pedra pra o firme
32091009 Dolmen SERRA DE PENAS LIBRES 9 () López 12 p5

Tiveron anta . Derrumbadas ô abrirse a estrada devandita, duas por cair dentro do trazado e as

outras duas por precurar n'elas o contratista pedra pra o firme
Bibliografía
BB: 1102 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO Y BOUZA-BREY, F
Referencia: ''Gándaras de Budiño. Porriño. Pontevedra''

()

. .