Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 36012004
Nombre(s): CAMPO DA ANTA ()
Clase y (Tipo): Cista ("Cámara cuadrangular")
Municipio y (Provincia): Cotobade (Pontevedra)
Señalizado: No
Accesos:
Corredoira e Loudeiro. Parroquia de San Gregorio de Corredoira
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Santoses p229
Notas:
Túmulo cunha coraza granítica e un grupo de ortostatos no seu interior
Bibliografía
BB: 892 SANTOS ESTÉVEZ, MANUEL
Referencia: ''Catalogación dos xacementos arqueoloxicos do concello de Cotobade

(Pontevedra)''
SANTOSES Gallaecia (17, pp223-243)

. . Santiago 1998