Ficha de un Megalito

Volver a Men Provincia

VolverCód. MEGALITO: 36012008
Nombre(s): AS ABELEIRAS 4 ()
Clase y (Tipo): Dolmen ("Cámara megalítica posiblemente con corredor")
Municipio y (Provincia): Cotobade (Pontevedra)
Señalizado: No
Accesos:
Sta. M de Sacos, na liña de tránsito que ascende ó Monte Coirego
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Santoses p230
Notas:
Túmulo de reducidas dimensions e os restos de dunha cámara megalítica posiblemente con
corredor
 
36012005 Túmulo AS ABELEIRAS 1 () Santoses p229

Santa María de Sacos

Mámoa con coraza
36012006 Túmulo AS ABELEIRAS 2 () Santoses p229

Sta. M de Sacos

Túmulo que aproveita unha pequena lomba semiesférica
36012007 Túmulo AS ABELEIRAS 3 () Santoses p229

Sta. M de Sacos, na liña de tránsito que ascende ó Monte Coirego.

Conxunto de pequenas pedras tumbadas dispostas a modo de valo circular
Bibliografía
BB: 892 SANTOS ESTÉVEZ, MANUEL
Referencia: ''Catalogación dos xacementos arqueoloxicos do concello de Cotobade

(Pontevedra)''
SANTOSES Gallaecia (17, pp223-243)

. . Santiago 1998