Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 36035001
Nombre(s): MONTE MAÚXO 1 (Chan de Rapadouro)
Clase y (Tipo): Túmulo ()
Municipio y (Provincia): Nigrán (Pontevedra)
Señalizado: No
Accesos:
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Clube p47
Notas:
 
36035002 Túmulo MONTE MAÚXO 2 (Chan da Lagoa) Clube p47

Coruxo
Bibliografía
BB: 1476 CLUBE ESPELEOLOXICO MAÚXO. CEM
Referencia: ''Os sistemas de cavidades do Folón e Porteliña. Contexto prehistórico e relevancia

da zona espeleoloxica G/PO-1. Maúxo, Vigo-Nigrán''
CLUBE Castrelos (9-10, pp37-53)

. . Vigo 1997