Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 36057010
Nombre(s): CHANS DOS TOUCIÑOS 5 ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Vigo (Pontevedra)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Parroquia de Candeán (S. Cristovo); lugar: Barrio de la Devesa. Al norte de M 4
Dimensiones:
Coordenadas: UTM (ED50): X= Y
Huso:
Mención de Ref: Arceo X.016
Notas:
Arceo: Existen referencias dun quinto túmulo, non inventariado, ó norte da mámoa anterior, que
foi afectado pola construcción dunha pista
Bibliografía:
BB: 870 PATIÑO GÓMEZ, R
Referencia: ''La cultura megalítica del valle del Fragoso''
PATIÑO 4 Pontevedra Arqueológica (II, pp17-40)

. . Pontevedra 1987
BB: 1153 LUACES ANCA, J ; TOSCANO NOVELLA, MªC
Referencia: Catalogación arqueoloxica do Concello de Vigo

()

. . Vigo 1992/4
BB: 16 CARBALLO ARCEO, XULIO Y LUACES ANCA, JAVIER
Referencia: Arqueoloxía de Vigo e a sua Historia, Catálogo do Patrimonio Arqueolóxico
*ARCEO ()

Colección Catálogos do Patrimonio 2. Departamento do Patrimonio Histórico-Concello de

Vigo. Vigo (Pontevedra) 1998