Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08047001
Nombre(s): PALÀ DE COMA 1 ()
Clase y (Tipo): Cista (Mañé 1: cista solsoniana)
Municipio y (Provincia): Cardona (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Bergús. En el terme de la pagesia Palà de Coma, al camí que va de Palà al Rèvol, uns cincuanta metres
més amunt del trencant de cal Rovelló
Dimensiones:
Caixa de 1,20 m de llarg, 1,10 m d'ample i 1 m d'alt
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p101
Notas:
La tapa no hi era # Mañé 1: destruït
 
08047002
Cista PALÀ DE COMA 2 () Serravilaró 1 p102

A uns vint metres del trencant de Cal Rovelló i a uns dos cents metres al nord de la Creu de la

roqueta

Mañé 1: Estat de conservació: bo

Cambra de 1,60 m de llarg, per 1,20 m d'ample i 0,90 md'alt

 

Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004