Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08047003
Nombre(s): VINYA DEL GIRALT ()
Clase y (Tipo): Sepulcro de fosa (Mañé 1: Cista solsoniana)
Municipio y (Provincia): Cardona (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Està situada a la partida de Planès de Cardona
Dimensiones:
Ripoll 2: 2 m longitud X 1,40 m anchura X 0,70 m altura los dos sepulcros gemelos juntos
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p130
Notas:
Tenia la particularitat d'ésser bessona, unic cas, fins al present, trobat per nosaltres # Mañé 1:
Destruït
 
08047004
Menhir VINYA DEL GIRALT () Mañé 1 p29

Caigut
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004