Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08047005
Nombre(s): SANT SALVADOR ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Mañé 1: Cista megalítica)
Municipio y (Provincia): Cardona (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A l'extrem NE de la vila de Cardona. A uns dos quilòmetres més enllà de la capella de Sant Salvador
Dimensiones:
Cambra: 2,05 X 1,84 X 1,33 m
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p209
Notas:
Els monuments megalítics es troben, ordinàriament, en terra incultivable
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2148 DOMÈNECH I MONTANER, LLUÍS
Referencia: Historia General del Arte

(vol 1)

. . Barcelona 1886
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004