Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08047006
Nombre(s): PEDRAFITA ()
Clase y (Tipo): Menhir ()
Municipio y (Provincia): Cardona (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Entre aquest megalit i Cardona, a mig camí, prop, encara no cent metres, del Pont de la Lleura
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p212
Notas:
En publica un dibuix D.Lluis Domènech en la Historia General de Arte editada en Barcelona en
1886, on trobem que tindria d'altura 4 m
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2148 DOMÈNECH I MONTANER, LLUÍS
Referencia: Historia General del Arte

(vol 1)

. . Barcelona 1886