Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08055002
Nombre(s): CAIXA DEL MORO ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Castellcir (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A 3 km de l'altre (anterior). Situat al trenc de la collada de la serra de la Creueta
Dimensiones:
2 X 1,35 m. Túmul 4,50 m diàmetre
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serrafols 2 p12
Notas:
Bibliografía:
BB: 2520 SERRA-RAFOLS, JOSEP
Referencia: ''Sepulcres megalítics de la plana de Vic explorats en 1928 [La Griutera y La Caixa

del Moro]''
SERRAFOLS 2 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VIII, p12)

. . Barcelona 1936
BB: 46 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Itineraris dolmènics a Catalunya
MAÑE 2 ()

Llibre de motxilla, 54. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona 1996