Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08055005
Nombre(s): CAN MIRAMBELL ()
Clase y (Tipo): Cista (Cista mgalítica)
Municipio y (Provincia): Castellcir (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Farem el mateix itinerari que el de la Griutera. A partir de la primera casa de la urbanització,
continuarem endavant fins a trobar una bifurcació a la dreta. La seguirem uns 400 m. Després la pista
gira a l'esquerra prenent la direcció S
Dimensiones:
Tumul de planta circular
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Mañé 2 p59
Notas:
Bibliografía:
BB: 46 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Itineraris dolmènics a Catalunya
MAÑE 2 ()

Llibre de motxilla, 54. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona 1996