Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08078002
Nombre(s): COLLET DE LES FORQUES (Peu de Roques)
Clase y (Tipo): Dolmen (Hemidolmen (Mañé 1))
Municipio y (Provincia): Espunyola (L') (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A menys d'un quilòmetre al W de la rectoria d'Espunyola hi ha un collet per on passava l'antic camí
rural de Cardona a Berga i avui hi passa la ctra de Solsona a Ribes, hectòmetre 339
Dimensiones:
Coberta: 4,10 m de llarg per 1,65 m d'ample i 0,45 m de gruïx
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p142
Notas:
Restes certes de tres adults i un infant # Mañé 1: destruït
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2069 AMADES, J
Referencia: ''Mitología megalítica''
AMADES Ampurias (III)

. . Barcelona 1941
BB: 2563 COLOMINAS, JOSÉ
Referencia: ''El dolmen del Mas Clamí. Castelltersol''
COLOMINAS 6 ()

. . 1954
BB: 2648 CURA-MORERA, MIQUEL
Referencia: ''El megalitisme i el vas campaniforme a les conques del Segre i del Alt Llobregat''
CURA 3 Cypsela (1 pp55-60)

. . Girona 1976
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004