Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08124001
Nombre(s): BÒVILA BELLSOLÀ 1 ()
Clase y (Tipo): Sepulcro de fosa ()
Municipio y (Provincia): Mollet del Vallès (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Dintre les propietats del Marquès de Comillas de la Moguda, a cosa d'un kilòmetre de l'estació del
ferrocarril de Mollet i al peu mateix de la via fèrrea de Mollet a Caldes de Montbui
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Colominas 2 p4, Ripoll 2 p12
Notas:
Fou descobert arrencant terra per la rajoleria a 2,40 m de fondària. No hi havia indicació de pedres de cap mena
08124002
Sepulcro de BÒVILA BELLSOLÀ 2 () Colominas 2 p4, Ripoll 2 p15

fosa

A 25 m de l'anterior

1 X 1 m
08124003
Sepulcro de BÒVILA BELLSOLÀ 3 () Colominas 2 p6, Ripoll 2 p15

fosa

A 10 m del primer

Tampoc hi havia cap senyal indicadora
08124004
Sepulcro de BÒBILA BELLSOLÀ 4 () Ripoll 2 p15

fosa
08124005
Sepulcro de BÒBILA BELLSOLÀ 5 () Ripoll 2 p15

fosa
08124006
Sepulcro de BÒBILA BELLSOLÀ 6 () Ripoll 2 p16

fosa
08124007
Sepulcro de BÒBILA BELLSOLÀ 7 () Ripoll 2 p16

fosa
Bibliografía:
BB: 2517 COLOMINAS, J
Referencia: ''Neolític i Eneolític. Enterraments no megalítics o en fossa''
COLOMINAS 2 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VIII pp4-10)

. . Barcelona 1931
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963