Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08132001
Nombre(s): TOMBA DEL MORO (Fossa del Moro)
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Montmajor (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A dues hores de Cardona, Aiguadora amunt, es troba la parroquia de Sorba. A cosa d'un quilòmetre al
NE de l'església hi ha un sepulcre megalític
Dimensiones:
Llosa de coberta: 2,85 X 1,85 m
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró p84
Notas:
Mañé 1: cista solsoniana - destruït
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004