Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08132002
Nombre(s): PLA DE LA PINASSA ()
Clase y (Tipo): Cista (Mañé 1: Cista solsoniana)
Municipio y (Provincia): Montmajor (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En Sorba, a uns dos quilòmetres més avall de l'anterior, en el marge esquerre del riu Aiguadora, en
terme de cal Gili, en el lloc conegut per Pla de Pinassa
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p90
Notas:
Romanen dretes les lloses S i E, i la N és caiguda sota la coberta feta trossos
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2841 ROVIRA I PORT, JORDI ET AL
Referencia: ''Excavacions a la cista del Pla de la Pinassa (Sorba; Montmajor, Berguedà)''

Informació Arqueològica (nº 36-37 pp 151-165)

. . Barcelona 1981
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004