Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08132003
Nombre(s): VNYA DE LA CABANA ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Montmajor (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En Sorba, a un quart vers SE d'aquest sepulcre, en el lloc conegut per Vnya de la Cabana, propietat
de Josep Parera, alias Aubareda
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p91
Notas:
Mañé 1: cista solsoniana
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004