Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08132008
Nombre(s): CAL CUNILL GROS ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Mañé 1: hemidolmen)
Municipio y (Provincia): Montmajor (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A uns 100 m al W de Montmajor, que a uns 600 m cap al N té la gran pagesia de Muntanyà del Pla
Dimensiones:
Túmul quadrangular
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p324
Notas:
Pot inclure's al grup de megàlits de Peu de Roques, puix dista poc més de mitja hora des del Bosc
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2563 COLOMINAS, JOSÉ
Referencia: ''El dolmen del Mas Clamí. Castelltersol''
COLOMINAS 6 ()

. . 1954
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004