Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08141002
Nombre(s): LES COMES ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Cista megalítica (Mañé 1))
Municipio y (Provincia): Navàs (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Està al peu del camí, a la dreta, anant de Palà a Les Comes de Torruella a poc més d'un quilòmetre
abans d'arribar a la casa
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p222
Notas:
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004