Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08191001
Nombre(s): CORNET 1 (Can Pregones (Rius))
Clase y (Tipo): Cista (Cista rectangular)
Municipio y (Provincia): Sallent (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En Cornet
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Rius 1 p503
Notas:
Mañé 1: Destruït - cista megalítica
 
08191002
Cista CORNET 2 (Can Pregonès (Mañé)) Rius 1 p503, BB 1998

En Cornet, prop de Can Pregonés i aprop de l'anterior

Mañé 1: cista megalítica
Bibliografía:
BB: 2540 RIUS I SERRA, JOSEP
Referencia: ''Sepulcres megalítics excavats pel Museu de Vich''
RIUS 1 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VI p501-505)

. . Barcelona 1923
BB: 28 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: Prehistoria Catalana

()

. . Barcelona 1919
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004