Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08229001
Nombre(s): COANER ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Sant Mateu de Bages (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A la carena de la serra que hi ha entre la riera de Salo i la vall de Coaner, uns dos quilòmetres més
avall del mas Semís, al peu del camí que des d'aquest mas condueix a la Colònia Valls
Dimensiones:
Túmul 15 m diàmetre
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p219
Notas:
Mañé 1: Arca amb vestíbul pou - caigut
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004