Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08254001
Nombre(s): PUIG SES PEDRES ()
Clase y (Tipo): Dolmen ("Galería Coberta" # Molist 2: cambra trapezoïdal amb entrada tipus

corredor/vestibul curt i desviat)
Municipio y (Provincia): Santa Maria de Corcó (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Pallarés 2: Situat a la sortida del poble de Santa Maria de Corcó o l'Esquirol, a la dreta del camí pel qual
es va a Can Toni, a sobre un petit serradet anomenat Puig-Ses-Pedres # Molist 2: sobre un petit turó i
a 60 m de la ctra de l'Esquirol a Tavertet
Dimensiones:
Molist 2: Cambra 3 X 2,50 m i 2 m alçada; corredor/vestibul 1,70 x 1,30 m i 0,65 d'alçada; Túmul
segons Batista 14 m dm
Coordenadas 02.21.42 # 42.02.05 UTM: 448815- W 4653861- N Huso:31
Mención de Ref: Maluquer p8, Pallarés 2 p500, Molist 2 p56
Notas:
Quan la galeria es trobava intacta devia ser del tipus regular amb parets paral.lels. Molist 2:
Saquejada moltes vegades [Molist 2 no cita a Pallarés y en ningún momento se refiere a Santa Mª
de Corcó, municipio que cita con el nombre de "L'Esquirol"]
Bibliografía:
BB: 164 MALUQUER DE MOTES, J ET AL.
Referencia: ''Excavaciones en sepulcros megalíticos de Valldosera (Querol, Tarragona)''
MALUQUER Excavaciones Arqueológicas en España (nº 20)

. Mº Educ. Nal.- Dir. Gral. De Bellas Artes. Madrid 1963
BB: 165 PALLARÉS, MATIES
Referencia: ''Galería Coberta de Puig ses Pedres (Santa Mª de Corcó)''
PALLARES 2 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (1915-1920, Vol VI, p500)

. . Barcelona 1923
BB: 2540 RIUS I SERRA, JOSEP
Referencia: ''Sepulcres megalítics excavats pel Museu de Vich''
RIUS 1 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VI p501-505)

. . Barcelona 1923
BB: 28 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: Prehistoria Catalana

()

. . Barcelona 1919
BB: 1998 BOSCH GIMPERA, P Y PERICOT, L
Referencia: ''Consideracions generals sobre els megàlits catalans''
BOSCHG 4 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VI (1915-1920), p505 y ss)

. . Barcelona 1923
BB: 2563 COLOMINAS, JOSÉ
Referencia: ''El dolmen del Mas Clamí. Castelltersol''
COLOMINAS 6 ()

. . 1954
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 246 BATISTA NOGUERA, R
Referencia: Sepulcros megalíticos de la comarca de Vic
* ()

Corpus de Sepulcros megalíticos. España. Fasc.2. Casa provincial de Caridad.

Barcelona 1963
BB: 2328 COLOMINAS, J; GUDIOL, J
Referencia: ''Sepulcres megalítics de l'Ausetània''

Quaderns d'Estudi (vol XV nº 57)

. . 1923
BB: 2828 GUDIOL, JMª
Referencia: Les primitives civilitzacions ausetanes

()

. . Vic 1920
BB: 3113 MOLIST, M ET AL
Referencia: ''Area megalítica de Tavertet''

Cota Zero (nº 4 pp4-6)

. . Vic 1988