Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08255001
Nombre(s): CAMPRODÓN ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Mañé 1: Cista megalítica)
Municipio y (Provincia): Santa Maria de Merlès (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
És situat a uns cents metres al N de la pagesia Camprodón, de la parròquia de Sant Pau de Pinós
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p230
Notas:
De poc anys havien destruït quasi la meitat S per construir un camí de carro # Mañé 1: restaurat
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004