Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08255002
Nombre(s): CAL PALLOT ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Santa Maria de Merlès (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En el terme de la parròquia de Puigreig, a la dreta del camí, annt d'aquesta vila a la Molina, un
quilòmetre abans d'arribar a aquesta casa (Cal Pallot)
Dimensiones:
Túmul quadrangular
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p325
Notas:
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927