Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08280004
Nombre(s): FONT DE LA VENA ()
Clase y (Tipo): Cista (Cambra quadrangular tancat)
Municipio y (Provincia): Tavertet (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Sobre els gresos de la segona terrassa dels cingles de Tavertet, a uns 50 m de la Font de la Vena,
que li dòna nom.
Dimensiones:
Llargada màxima 1,70 m; amplada màxima 1,60 m; alçada màxima 1,05 m
Coordenadas 02.26.10 # 42.01.32 UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Cruells 1 p244, Molist 2 p58
Notas:
Descobert pel Sr. Puntí
Bibliografía:
BB: 702 CRUELLS, W; CASTELLS, J; MOLIST, M
Referencia: ''Una necrópolis de cambres amb túmul complex del IV mil.leni a la Catalunya

interior''
CRUELLS 1 BB 709 ()

. . Adorra 1992
BB: 716 TARRÚS, JOSEP
Referencia: ''El megalitisme antic a Catalunya''
TARRUS 9 BB 709 (pp239-243)

. . Andorra 1992
BB: 705 MOLIST, M; CRUELLS, W; CASTELLS, J
Referencia: ''L'àrea megalítica de Tavertet (Osona)''
MOLIST 2 Cota Zero (3, pp4-5 y 55-68)

. . Vic 1987