Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08280005
Nombre(s): COLLET DE RAJOLS ()
Clase y (Tipo): Cista (Cambra quadrangular tancat)
Municipio y (Provincia): Tavertet (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A 80 m a l'est del dolmen del Padró i a pocs metres també a l'est del Collet de Rajols, del qual pren el nom
Dimensiones:
Coordenadas 02.26.49 # 42.01.03 UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Cruells 1 p244, Molist 2 p60
Notas:
Descobert per M Molist et al. Parcialment destruït per les màquines deforestadores e 1986
Bibliografía:
BB: 702 CRUELLS, W; CASTELLS, J; MOLIST, M
Referencia: ''Una necrópolis de cambres amb túmul complex del IV mil.leni a la Catalunya

interior''
CRUELLS 1 BB 709 ()

. . Adorra 1992
BB: 716 TARRÚS, JOSEP
Referencia: ''El megalitisme antic a Catalunya''
TARRUS 9 BB 709 (pp239-243)

. . Andorra 1992
BB: 705 MOLIST, M; CRUELLS, W; CASTELLS, J
Referencia: ''L'àrea megalítica de Tavertet (Osona)''
MOLIST 2 Cota Zero (3, pp4-5 y 55-68)

. . Vic 1987