Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08280006
Nombre(s): RAJOLS 1 ()
Clase y (Tipo): Cista ()
Municipio y (Provincia): Tavertet (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A uns 150 m a l'est del cim del Padró i a 100 m també a l'est del Collet de Rajols, en un área boscosa
Dimensiones:
1,80 X 1,20 m
Coordenadas 02.26.42 # 42.01.02 UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Molist 2 p61
Notas:
Localitzat per Gudiol abans de l'any 1920
 
08280007
Cista RAJOLS 2 () Molist 2 p61

Idem anterior

Localitzat per Gudiol abans de l'any 1920

1,80 X 1,20 m
Bibliografía:
BB: 705 MOLIST, M; CRUELLS, W; CASTELLS, J
Referencia: ''L'àrea megalítica de Tavertet (Osona)''
MOLIST 2 Cota Zero (3, pp4-5 y 55-68)

. . Vic 1987
BB: 2328 COLOMINAS, J; GUDIOL, J
Referencia: ''Sepulcres megalítics de l'Ausetània''

Quaderns d'Estudi (vol XV nº 57)

. . 1923