Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08280009
Nombre(s): EL PADRÓ 2 ()
Clase y (Tipo): Cista (Cambra rectangular tancat)
Municipio y (Provincia): Tavertet (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Cruells 1 p244
Notas:
Enterrament d'un individu masculí d'uns 25 anys
 
08280010
Cista EL PADRÓ 3 () Cruells 1 p244
Bibliografía:
BB: 702 CRUELLS, W; CASTELLS, J; MOLIST, M
Referencia: ''Una necrópolis de cambres amb túmul complex del IV mil.leni a la Catalunya

interior''
CRUELLS 1 BB 709 ()

. . Adorra 1992
BB: 716 TARRÚS, JOSEP
Referencia: ''El megalitisme antic a Catalunya''
TARRUS 9 BB 709 (pp239-243)

. . Andorra 1992