Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08307016
Nombre(s): GARROFERS DEL TORRENT DE SANTA MARIA ()
Clase y (Tipo): Sepulcre de fossa (Quasi circular)
Municipio y (Provincia): Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En uns camps de garrofers, enmig d'un camí, entre la ctra C246 de Barcelona a Santa Creus de
Calafell i la nova variant, a uns 200 m de l'enforcall d'aquestes dues carreteres i del torrent de Santa
Maria
Dimensiones:
Coordenadas 01.41.00E # 42.12.35N UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Martina 1 p49
Notas:
Es tracta d'una troballa fortuïta realitzada per Xavier Esbri
Bibliografía:
BB: 1849 MARTÍN, ARACELI Y MIRET, J
Referencia: ''Un enterrament neolític als Garrofers del Torrent de Sta. María (Vilanova i la

Geltrú, Garraf)''
MARTINA 1 Cypsela (VIII pp49-60)

. . Girona 1990